Ograniczenie w wędkowaniu na stawie przy stanicy w Sławoszowicach (duży staw)

W oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu PZW nr 34/X/2020/ZO z dnia 23 października 2020 r. i wniosek Zarządu Koła PZW nr 10 Milicz zarządzeniem Prezesa ZO nr 10/III/2024 z dnia 29 marca 2024 r. od dnia 29 marca 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r. włącznie, wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na stawie przy stanicy w Sławoszowicach (duży staw).

Decyzja związana jest z zarybieniem akwenu.